Originaltitel: Oldfashioned Ideas – Home Alive
Engelsk titel: Oldfashioned Ideas – Home Alive
Utgivningsår: 2012
Format: Musikvideo
Längd:  3 min
Regissör: Gunnar A.K Järvstad
Producenter: Sofie Palage & Olof Spaak